سلام

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی براساس منطقه سن جنسیت و کدپستی

خدمات ما به اینگونه است که شما کد پستی منطقه خود را برای ما ارسال می کنید

و ما هر چقدر که بخواهید برای شما تبلیغ می کنیم

کافیست به ما پیام بدهید

شماره تلگرام @khadamat_asan