لایزنگان

سلام 

یوم الله 13 ابان روز دانش اموز را به همه دانش اموزان تبریک می گویم 

به زودی تصاویر از راهپیمایی برای شما ارسال می شود.