خوشبو از نام حضرت محمد ص سلام
گل های محمدی لایزنگان آکنده از نام محمد است ما به خود افتخار می کنیم که نام این چنین فرد بزرگی بر روی گل های ما گذاشته شده است.
مبعث حضرت محمد ص مبارک باد.