این ها را با خودتان تکرار کنید:

به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران.

رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می‌خواهید نیست، گاهی رضایت قدردان داشته‌ها بودن است.

 گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید، خدا قوت

اینکه همه‌چیز در گذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست.

به ازای هر چیزی که ازدست‌داده‌اید چیزی به دست آورده‌اید. زندگی خوب الزاماً کامل نیست.

تلاش متفاوت از شکست است، پاداش را به بهای عمل می‌بخشند.

می‌پذیرم، همه‌چیز را نمی‌توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است "استاد تغییر باشیم نه قربانی آن"

اگر برای شکست آماده می‌شوید انتظار پیروزی نداشته باشید!

از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرو محرکه کمک بگیرید، نگرش شما زندگی شماست.

دست از خودآزاری بردارید، رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در طول زمان به دست آیند نه به ‌یک‌باره.

تغییر نیاز است، گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت
بی‌پایان بهره بگیرید.

:موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است.

گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست‌ترین جای ممکن می‌رساند.

اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر بدهید.

اگر کشتی‌تان به‌گل‌نشسته، فرصت خوبی است تا اضافات را دور بریزید شاید به دریا بازگشت.