سلام
جشنواره امسال در داخل روستای لایزنگان برگزار میگردد و گروه ها و گردشگران که می خواهند به دشت گل بروند باید چند کیلو متری را جاده خاکی بروند به همه مسافران توصیه می کنم اگر می خواهید به دشت گل بروید از خدمات مااستفاده کنید تماس با شماره09170580347 ماشین مناسب را کرایه کنید۰
ممنونم