روستای لایزنگان با بزرگانی چون ایت الله سید ابوالحسن شیرازی شهید اسلامی نسب است که بزرگترین گلستان دیم دیم جهان را دارا می باشد لایزنگان دارای 5000هکتار باغات گل محمدی دیم می باشد 


در ادامه مطلب تصاویر زیبا ازگل های لایزنگان