انتشار دومین قسمت از جشنواره گل از شبکه فارسبه گزارش خبرنگار سایت لایزنگان فیلم های هشتمین جشنواره گل و گلاب در این چند هفته پایانی خرداد ماه پخش می شود. 

.......................................................................................

...............#$%نظر یادتون نره!#$%

.......................................................................................