کاش در اين رمضان لايق ديدار شويم. *** سحري با نظر لطف تو بيدارشويمرمضان مبارک