سلام شما هم ولایتی های عزیز می توانید با ارسال ؛لایزنگان زادگاه من؛ به سامانه پیامکی لایزنگان از مزایای ویژه سایت ما بهره ببرید شما حتی در خارج از کشور هم می توانید از مزایای ما بهرمند شوید تنها وتنها با ارسال پیامک به سامانه لایزنگان