از افتخارات سایت لایزنگان می توان به بازدید جهانی ان اشاره کرد 

برای مشاهده افتخارات ما به ادامه

مطلب بروید

کشور ها استان ها/نام یا تعداد بازدید کشور ها استان ها /یا تعداد بازدید
ایران  فارس.کرمان.تهران.بوشهر.کهکیلویه و بویر احمد.اصفهان.کیش.قشم و .... انگلیس 392
امریکا 200 قطر 109
ایتالیا  150 عمان 201

فلسطین اشغالی 

23 سوریه 65
نیوزلند 43 افغانستان 101
ترکیه 39 پاکستان 420
رومانی 56 ترکمنستان 208
ژاپن 91 هندوستان 50
هلند 21 عراق 27
مصر 109 ارمنستان 49

توجه : نام های ذکر شده بالاترین بازدید را داشته اند و نام کشور های کم بازدید نیامده است .