سلام
با شما هستیم با ایا می دانید های جالب در باره لایزنگان
ایا می دانید بزرگ ترین گلستان دیم در لایزنگان قرار دارد
ایا می دانید لایزنگان ماسوله جنوب محسوب می شود
ایا می دانید روستای لایزنگان از بزرگترین روستا های گردشگری جنوب کشور می باشد .
 
                             *** ایا می دانید های جذاب برای شما***