ما می اییم و مشت محکمی را بر دهان صهیونیست ها می کوبیم.نیوگرافیک

.جهت حمایت از قدس لوگوی بالا را در وبلاگتان قرار دهید.