سلام

جوایز گذاشته شده به خاطر سیل استقبال شما دوستان عزیز افزایش یافت

نفر اول ...............................جایزه ای 50 هزار تومانی+جایزه قبلی

نفر دوم ................................جایزه ای 40 هزار تومانی+جایزه قبلی

نفر سوم.................................جایزه35هزار تومانی+جایزه قبلی

در ضمن درپایان یک تبلت+5 گوشی اندرویدی جایزه داده می شود.

هرچه سریعتر از خدمات ما استفاده کن وجایزه ببر