سلام

شما می توانید برای ارتباط با مدیر سایت از رایانامه ahmad.haydary@rayana.ir  استفاده کنید ضمنا با فرستادن شماره خود همراه با نام کاربری به این سامانه عضو طرفداران باوفای ما شوید و از خدمات ما استفاده نمایید.