سلام 
شما نیز به جشنواره بزرگ گل گلاب لایزنگان دعوتید . دعوتنامه عمومی جشنواره بزرگ گل وگلاب لایزنگان منتشر شد.لایزنگان من
بنر های بزرگی در شهرستان ها و استان ها منتشر شده است که تعدادی از ان ها را می بینیم یک فایل جهت  دریافت
امسال به حول قوه ی الهی می خواهیم جشنواره ای برگزار کنیم که نمونه ان برگزار نشده باشد .
ما جهانی هستیم و به اوج فکر می کنیم .
شما می توانید هر سوالی که دارید در رابطه با لایزنگان با ما در میان بگذاریددریافت